Apple

100 TL ve Üzeri Siparişlerde Kargo BEDAVA !

Üyelik Sözleşmesi

 

Weblegelsin.com, Kullanıcıların site üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, Kullanıcı onayı olmaksızın üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Kişisel bilgiler, ad soyadı, adresi,telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.

Weblegelsin.com, işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişise lbilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Kullanıcılara ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Müşteri, kişisel bilgilerinin Weblegelsin.com’in kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabileceğini ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla 3.kişiler ile paylaşılabileceğini kabul eder. Kişisel bilgiler, Çocuk Market için veya işbirliği içerisinde olduğu üçüncü taraflara veya Çocuk Market’in işi ile ilgili olan verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da kullanıcıların önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek,  Weblegelsin.com veya işbirliği içinde olduğu kuruluşlar tarafından, bu kullanıcılara doğrudan reklam, tanıtım pazarlama yapmak, istatistiksel analiz yapmak veya veritabanı oluşturmak amacıyla ve benzeri amaçlarla kullanılabilecektir. Kullanıcının kişisel bilgilerinin paylaşılmasını istememesi durumunda Weblegelsin.com’i info@Weblegelsin.com.comAdresinden mail yoluyla bilgilendirmesi gerekmektedir. 

Kullanıcı bilgileri ve kişiselbilgiler sadece kullanıcının bizzat kendisi tarafından değiştirilebilir. ÇocukMarket ya da başka bir kullanıcının kullanıcı bilgilerine ulaşması veya bunlarıdeğiştirmesi mümkün değildir.

Weblegelsin.com, Kullanıcıların kişisel bilgilerini kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, siteye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda,herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcılar, sitenin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) aracılığıylaelde edebilir. Ancak, Kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

İşbu Gizlilik Politikası veKullanıcı Sözleşmesi hükümlerini, dilediği zaman sitesinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. Değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi hükümleri, sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.