Apple

100 TL ve Üzeri Siparişlerde Kargo BEDAVA !

SATIŞA İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME BELGESİ VE SÖZLEŞME METNİ

 

SATICI'YA İLİŞKİN BİLGİLER

Ünvanı: Zetta Bilgisayar Bilişim

Adresi: Osmanağa Mahallesi, Rıhtım Caddesi, Başçavuş Sokak. 3 514  KADIKÖY / İSTANBUL

Tel. :     0850 433 58 60

Email :   info@weblegelsin.com

* Tüketicimiz tüm talep veşikâyetlerini yukarıda bilgileri açıklanan kuruma iletecektir.

ÜRÜN TESLİMİ

Sözleşme konusu ürün, kuralolarak ve normal koşullarda yasal 30 günlük süreyi aşmamak şartı ile yerleşimyerinin uzaklığına bağlı olarak TÜKETİCİ 'ye yani ALICI 'ya veya gösterdiğiadresteki 3. kişi veya kuruluşa teslim edilir. Ürünün teslimi hususunda ÜrünBilgileri başlıklı maddede yazan kargo ücreti ALICI tarafından ödenir. Sözleşmekonusu ürün, tüketiciden başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek iseALICI, ürünün kendisine teslim edileceği 3. kişinin adı/soyadı/unvanı/adresigibi bilgileri eksiksiz ve yazılı olarak SATICI 'ya bildirmek zorundadır.

CAYMA HAKKI

TÜKETİCİ 'nin, hiçbir hukuki vecezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslimaldığı veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiğitarihten itibarenondört (14) gün içerisinde malı reddederek/iade edereksözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süreiçinde SATICI 'ya bu hakkın kullanıldığının faks veya elektronik posta veyataahhütlü mektup ile bildirimde bulunulması ve ürünün bu madde hükümleriçerçevesinde kullanılmamış ve ürünün kendisinin, ambalajının ve kutusunun zarargörmemiş ve ürüne ait etiket ve ürünün üzerinde bulunan koruma bantlarınınçıkarılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veyaALICI 'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine dair kargo teslimtutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerinulaşmasını takip eden ondört (14) gün içinde ürün bedelinin ALICI 'nın bankahesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili bankanezdinde derhal girişimde bulunur.

HÜKÜM

Mesafeli Sözleşmeler UygulamaUsul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca Tüketici, belgeyi imzalamadıkçamesafeli satış sözleşmesi akdedilemez. İşbu 1 (bir) sayfadan ibaret belge,SATICI tarafından düzenlenmiştir.

Ben Tüketici/Alıcı olarak, İşbu 1(bir) sayfadan ibaret Ön Bilgilendirme Belgesinde yazan tüm hususları okudum,anladım, kabul ettim ve tüm bu hususları onayladım, teyit ettim.

Adı- Soyadı: Zetta Bilgisayar Bilişim Hizmetleri

E-mail: info@weblegelsin.com

Sepet Bilgileri :

Satıcı :

Zetta Bilgisayar Bilişim

Alıcı :